10.-12.5.2016 a 31.5.-2.6.2016

Staršie podujatia Road Show

  kliknite na obrázok a prezrite si informácie o starších roadshow...


VZDELÁVANIE - BIZNIS - ZÁŽITKY

v odbore elektro

Ochrana osobných údajov

V zmysle GDPR (General Data Protection Regulation) - nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov č. 2016/679 vzťahujúce sa na každú spoločnosť v EÚ, ale zároveň aj na štátne inštitúcie a verejnoprávne organizácie a je právne záväzným rámcom rovnako ako zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. pričom obe normy sú účinné od 25.5. 2018.

Organizácia ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. pri plnení svojich úloh ctí všetky tieto práva, preto si Vás dovoľujem požiadať, aby ste v zmysle ustanovení predmetného zákona elektronickú komunikáciu zabezpečili šifrovaním, inak sme podľa ustanovení predmetného zákona povinný Vašu elektronickú korešpondenciu zmazať a bez prečítania vrátiť naspať.

Výnimka z použitia zabezpečenej komunikácie (email, telefón) sa vzťahuje na prípady, kedy je potrebné okamžite konať na odvrátenie konkrétneho ohrozenia života a zdravia osôb alebo zabráneniu materiálnym škodám značného rozsahu.

Do času, kým nebudete mať nastavené všetky zákonom nastavené opatrenia, si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nám požadované dokumenty opätovne zaslali prostredníctvom: emailu so zašifrovanými prílohami alebo doručenou zásielkou prostredníctvom pošty, kuriérom alebo doručili osobne.

Za pochopenie ďakujeme.