NOVÉ TRENDY V ZAISTENÍ BEZPEČNOSTI A SPOĽAHLIVOSTI ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ

Spoločnosti Citel, Electraplan Slovensko, GHV Trading a Lapp Kabel Vás pozývajú na odborno-informačný seminár určený pre elektro projektantov, výrobcov rozvádzačov a montážne spoločnosti.

Na túto Road Show Vás pozývajú spoločnosti:

Citel
Electraplan Slovensko
GHV Trading
Lapp Kabel

Road Show 2013

Demo

Z fotogalérie


Road Show Martin 21
Road Show Trenčin 17
Road Show Nitra 08
Road Show Martin 05