Slovenské výrobné spoločnosti SEZ Krompachy a LEADER LIGHT


si Vás dovoľujú pozvať na odborno-informačný seminár
určený pre moderných projektantov elektra

ROAD SHOW 2016

12. 4. 2016Banská Bystrica
13. 4. 2016Bratislava
14. 4. 2016Nitra
19. 4. 2016Žilina
20. 4. 2016Košice


PROGRAM

08:30 - 09:00Prezentácia účastníkov
09:00 - 09:45Prednáška SEZ Krompachy
09:50 - 10:35Prednáška Leader Light
10:35 - 11:00Prestávka
11:00 - 11:45Prednáška SEZ Krompachy
11:50 - 12:35Prednáška Leader Light
12:35 - 13:15Obed
13:15Žrebovanie tomboly, diskusia, záver
mapa