Spoločnosť Phoenix Contactpre Vás pripravila
odborno-informačný seminár


INFOLINER 2017

určený najmä elektroprojektantom, elektrokonštruktérom, energetikom,
výrobcom rozvádzačov a systémovým integrátorom z oblasti priemyselnej automatizácie.

  • dozviete sa na ňom o možnostiach profesionálneho označovania strojov
  • predstavíme svetovo-inovatívny systém skúšobných svorkovníc
  • predvedieme vám nové dimenzie funkčnosti elektronických ističov a prepäťových ochrán pre meranie a reguláciu
  • pre nadšencov sofistikovaných riešení máme pripravené ukážky riešenia individuálne parametrizovateľných napäťových zdrojov, redundantných zapojení a UPS
  • súčasťou seminára budú aj ukážky z uskutočnených aplikačných riešení v automatizácii


PROGRAM

08:45 - 09:00
Registrácia
09:00 - 09:15
Predstavenie portfólia spoločnosti Phoenix Contact a prehľad noviniek
09:15 - 10:15
Profesionálne označovanie rozvádzačov a strojov
FAME inovatívny systém skúšobných svorkovníc
10:15 - 10:45
Prestávka, občerstvenie
10:45 - 11:45
Prepäťové ochrany a ich využitie v priemysle
Oddeľovacie zosilňovače so sieťovým pripojením
Multikanálové elektronické ističe, parametrizovateľné napäťové zdroje, redundantné moduly a UPS
11:45 - 12:15
Aplikačné riešenia v automatizácii
12:15 - 13:00
Spoločný obed a záver
Účasť na ROAD SHOW je bezplatná, je však potrebné sa vopred prihlásiť.
mapa