Cyklus vzdelávacích odborných školení

Ochrana pred účinkami blesku

Spoločnosť DEHN+SÖHNE GmbH + CO.KG. a International Lightning Protection Club

pozýva všetkých elektrotechnikov, projektantov,
montážnych pracovníkov, revíznych technikov a prevádzkovateľov elektrických a energetických celkov

na šiesty cyklus odborných školení OCHRANA PRED ÚČINKAMI BLESKU.

1. ČASŤ

Téma školenia:
Oddialený - neoddialený bleskozvod. Výpočet dostatočnej vzdialenosti "s".

Cieľová skupina:
Elektrotechnici projektanti, montážnici, revízni technici a majitelia, investori a prevádzkovatelia elektrických zariadení.

Téma prvého školiaceho dňa bola vybraná na základe požiadaviek účastníkov predchádzajúcich školení. Cieľom školenia je objasnenie princípov funkčnosti oddialeného a neoddialeného bleskozvodu. V prednáškach lektori podrobne vysvetlia situácie kedy je potrebné na objekte nainštalovať oddialený bleskozvod a vysvetlia elektrickú podstatu prečo je potrebné takéto bleskozvody realizovať. V prednáškach bude podrobne vysvetlená problematika výpočtu dostatočnej vzdialenosti "s". Účastníkom bude predvedená praktická ukážka výpočtu dostatočnej vzdialenosti za pomoci softwaru DEHNsupport.

Lektori:
Jiří Kroupa - autor slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, člen TK 43 pri UNMS.
Ing. Rudolf Štober - Celosvetovo pôsobiacim a uznávaným medzinárodným klubom ochrany pred bleskom (ILPC -International Lightning protection club) certifikovaný projektant špecialista v odbore "Ochrana pred účinkami blesku".


2. ČASŤ

Téma školenia:
Oddialený - izolovaný bleskozvod.
Technické možnosti a komponenty na zostrojenie oddialeného - izolovaného bleskozvodu.

Cieľová skupina:
Elektrotechnici projektanti, montážnici, revízni technici a majitelia, investori a prevádzkovatelia elektrických zariadení.

Cieľom školenia je oboznámenie účastníkov s komponentmi na zostrojenie oddialeného a izolovaného bleskozvodu. Oboznámenie s hlavnými zásadami a elektrickými požiadavkami pri navrhovaní oddialených a izolovaných bleskozvodov. Účastníci sa tiež oboznámia s hlavnými požiadavkami a postupmi ktoré je potrebné dodržať montáži komponentov oddialeného a izolovaného bleskozvodu.

Lektori:
Jiří Kroupa - autor slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, člen TK 43 pri UNMS.
Ing. Rudolf Štober - Celosvetovo pôsobiacim a uznávaným medzinárodným klubom ochrany pred bleskom (ILPC -International Lightning protectionclub) certifikovaný projektant špecialista v odbore "Ochrana pred účinkami blesku".


Pozvánku na podujatie si môžete stiahnuť tu...

Na cyklus prednášok vás pozývajú spoločnosti:

 
 
 
 
 
 
 

Cyklus odborných školení

Z fotogalérie


šiesty cyklus zilina 7
šiesty cyklus druha časť 6
šiesty cyklus Senec 05
šiesty cyklus Senec 01
šiesty cyklus Košice 05
šiesty cyklus druha časť 9
šiesty cyklus druha časť 4
šiesty cyklus Košice 01