Cyklus vzdelávacích odborných školení

Ochrana pred bleskom

Spoločnosť DEHN+SÖHNE GmbH + CO.KG. a International Lightning Protection Club

pozýva všetkých elektrotechnikov, projektantov, montážnych pracovníkov, revíznych technikov a prevádzkovateľov elektrických a energetických celkov

na cyklus odborných školení OCHRANA PRED BLESKOM, ktoré sa detailne zameriavajú na vysvetlenie princípov funkčnosti ochranných opatrení na ochranu pred účinkami blesku a základné požiadavky súboru noriem STN EN 62305 pri návrhu týchto ochranných opatrení.

1. časť je zameraná na vonkajšie opatrenia – LPS

- vysvetlenie principiálnych rozdielov medzi izolovaným (oddialeným) a integrovaným bleskozvodom
- navrhnutie zachytávajúcej sústavy, zvodov, uzemňovacej sústavy a vyrovnanie potenciálov
- metódy používané pri tvorbe ochranného priestoru, technické možnosti a prostriedky pri návrhu a budovaní zachytávajúcej sústavy, zvodov a uzemňovacej sústavy
- objasnenie požiadavky na jednotlivé časti a komponenty bleskozvodu
- oboznámenie s technickými možnosťami a prostriedkami, ktorými sa dá dosiahnuť splnenie požiadaviek súboru noriem STN EN 62305

2. časť je zameraná na vnútorné opatrenia – LMPS

- vysvetlenie elektrických princípov funkčnosti vnútornej ochrany
- vysvetlenie princípov funkčnosti siete vyrovnania potenciálov a oboznámenie s požiadavkami na sieť vyrovnania potenciálov
- vysvetlenie filozofie koncepcie tvorby zón ochrany pred bleskom LPZ
- oboznámenie účastníkov so základnými požiadavkami na jednotlivé typy zvodičov SPD
- vysvetlenie základných požiadaviek na správnu inštaláciu zvodičov SPD
- vysvetlenie princípu a požiadavky na koordináciu zvodičov SPD

Na cyklus prednášok Vás pozýva spoločnosť:

 
 
dehn 250x198 3
 
 
 
 
 dehn

Cyklus odborných školení

dehn

Z fotogalérie


DSCF1475
DSCF1484
DSCF1549
banska1