Cyklus vzdelávacích odborných školení

Ochrana pred účinkami blesku

Spoločnosť DEHN+SÖHNE GmbH + CO.KG. a International Lightning Protection Club

pozýva všetkých elektrotechnikov, projektantov, montážnych pracovníkov, revíznych technikov a prevádzkovateľov elektrických a energetických celkov

na tretí cyklus odborných školení OCHRANA PRED ÚČINKAMI BLESKU, ktoré sa detailne zameriavajú na vysvetlenie základných princípov vypracovania analýzy rizika, definovanie a výpočet zložiek rizika a oddialenému bleskozvodu.

1. časť je zameraná na management rizika a vypracovanie analýzy rizika

  • základné princípy a filozofia vypracovania analýzy rizika
  • definovanie a výpočet zložiek rizika
  • definovanie ochranných opatrení na zníženie rizika
  • vzorový výpočet za pomoci programu DEHNsupport

2. časť je zameraná na oddialený bleskozvod a dostatočnú vzdialenosť

  • principiálne rozdiely medzi oddialeným (izolovaným) a neoddialeným bleskozvodom
  • výpočet dostatočnej vzdialenosti "s"
  • spôsoby a technické prostriedky pri návrhu a realizácii oddialeného (izolovaného) bleskozvodu
  • vzorový výpočet za pomoci programu DEHNsupport
Na seminár je vhodné priniesť si normu
STN EN 62305-2 ed. 2. z roku 2013,
s ktorou budeme pracovať

Na cyklus prednášok vás pozývajú spoločnosti:

 
 
 
 
 
 
 

Cyklus odborných školení

Z fotogalérie


treti cyklus ke 08
treti cyklus sc 02
treti cyklus sc 08
treti cyklus bb 13
treti cyklus ke 06
treti cyklus ke 13
treti cyklus ke 12
treti cyklus ke 03