Cyklus vzdelávacích odborných školení

Ochrana pred účinkami blesku

Spoločnosť DEHN+SÖHNE GmbH + CO.KG. a International Lightning Protection Club

pozýva všetkých elektrotechnikov, projektantov,
montážnych pracovníkov, revíznych technikov a prevádzkovateľov elektrických a energetických celkov

na štvrtý cyklus odborných školení OCHRANA PRED ÚČINKAMI BLESKU, ktoré sa detailne zameriavajú na vysvetlenie základných princípov vypracovania analýzy rizika, definovanie a výpočet zložiek rizika a oddialenému bleskozvodu.

1. časť VONKAJŠIA OCHRANA je zameraná na:

  • principiálne fyzikálne rozdiely medzi oddialeným bleskozvodom
  • komponenty DEHNiso na zostrojenie oddialeného bleskozvodu
  • komponenty na zostrojenie izolovaného bleskozvodu
  • montážne chyby - praktické ukážky

2. časť VNÚTORNA OCHRANA je zameraná na:

  • vznik a účinky prepätí pri atmosférickom výboji
  • zvodiče bleskového prúdu SPD Typ 1
  • zvodiče bleskového prúdu SPD Typ 2
  • montážne chyby - praktické ukážky
Pozvánku na podujatie si môžete stiahnuť tu...

Na cyklus prednášok vás pozývajú spoločnosti:

 
 
 
 
 
 
 

Cyklus odborných školení

Z fotogalérie


štvrty cyklus 06
štvrty cyklus 16
štvrty cyklus 17
štvrty cyklus b 06
štvrty cyklus 07
štvrty cyklus 35
štvrty cyklus 25
štvrty cyklus 18