Priemyselné elektrické rozvody a automatizácia


Harmonogram seminára

Pre každého účastníka je zabezpečené občerstvenie a obed. Účasť na seminári je pre pozvané osoby BEZPLATNÁ.
Kapacita miest je obmedzená, preto odporúčame prihlásiť sa čo najskôr.
08:30 – 09:00
Registrácia poslucháčov, občerstvenie
09:00 – 10:00
Aktuálne potreby elektro projektanta a ich naplnenie s Engineering Base
(Technodat Elektro)
10:00 – 10:15
Prestávka
10:15 – 11:00
EPIC® - Konektorová technika LAPP - Rýchly a stručný prehľad konektorovej techniky vrátane praktických ukážok, využitia on-line nástrojov a konfigurátorov pre správny a jednoduchý výber správneho konektora
(LAPP)
11:00 – 11:15
Prestávka
11:15 – 12:15
Novinky, inovatívne technológie a aplikačné riešenia z oblasti spojovacej techniky, priemyselnej elektroniky a automatizácie
(Phoenix Contact)
12:15 – 12:30
Prestávka
12:30 – 14:00
Obed